popielata linia pozioma

konferencja2017a

W Zespole Szkół nr 31 w Toruniu od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania organizacyjne Konferencji Oświatowej pt. "Autyzm - droga do samodzielności". Będzie to IV edycja tego ważnego wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim. Do tej pory zgłosiło się ok. 200 chętnych do udziału w Konferencji. Są wśród nich wykładowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórcy i członkowie liczących się w kraju stowarzyszeń i fundacji, terapeuci, pracownicy PPP, nauczyciele, lekarze, studenci, rodzice. Główny cel Konferencji to popularyzacja innowacyjnych metod edukacji, terapii i opieki nad uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Dyrektor Zespołu- Adam Orgacki - jest już gotów do oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji .Patronat Honorowy nad Konferencją objął między innymi Prezydent Miasta Torunia.

Warto podkreślić, że Zespół Szkół 31 w Toruniu jest jedyną placówką oświatową dla dzieci z autyzmem w szkolnictwie masowym w Polsce. Model kształcenia integracyjnego wdrażany w szkole stanowi eksperyment dydaktyczny w skali kraju. Rozwija się i doskonali od 10 lat. Właśnie świętujemy jubileusz.