popielata linia pozioma

Logo World Autism Awereness DayNiebieskie iluminacje, błękitne oświetlenie najważniejszych budynków miasta, marsze, wywiady, spotkania – to tylko niektóre atrakcje, które corocznie 2 kwietnia towarzyszą obchodom Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Ta ogólnoświatowa  akcja została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństw na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu i  problemów, z jakimi spotykają się osoby z autyzmem. Pierwsze symptomy autyzmu u dziecka pojawiają się bardzo wcześnie, widoczne są przed ukończeniem przez nie 3 roku życia, a nawet wcześniej. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Mimo że wiedza na ten temat jest powszechnie dostępna, nadal wiele osób dotkniętych tym zaburzeniem pozostaje bez odpowiedniego wsparcia specjalistycznego, spotyka się z brakiem zrozumienia lub odrzuceniem w społeczeństwie. Dzień 2 kwietnia rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, w którym wszystkie instytucje zaangażowane w pomoc osobom z autyzmem, starają się uświadomić wszystkim, co możemy zrobić, by osobom z autyzmem żyło się łatwiej.
W Szkole Podstawowej nr 31 również nie zabraknie w tym miesiącu akcji związanych z propagowaniem idei integracji oraz wspierania dzieci i młodzieży z autyzmem. W kwietniu odbędą się:
- przemarsz ulicami Torunia
- integracyjny spektakl teatralny
- szkolny konkurs wiedzy na temat autyzmu
- warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Szczególnym przedsięwzięciem będzie współorganizowana wraz z  Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli konferencja metodyczna pt. UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ, która odbędzie się 10 kwietnia 2018 .