popielata linia pozioma

budzet partycypacyjny toruń 2018Po raz szósty Toruń wystartował z budżetem partycypacyjnym. Oznacza to, że torunianie mogą zagłosować, na jakie cele wydać ponad 7 mln zł, które władze lokalne oddały do dyspozycji mieszkańców.
Szkoła Podstawowa bierze udział w rywalizacji o sposób zagospodarowania części publicznych wydatków miasta. W marcu został złożony wniosek, w którym opisano nasz projekt. Wskazano miejsce jego realizacji, oszacowano koszty i zebrano potrzebne podpisy. Tytuł projektu brzmi:¨Wyginam ciało śmiało - siłownia zewnętrzna. Jest to projekt lokalny. Obejmuje urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 31 w pobliżu kompleksu Orlik i placu zabaw. Ma liczyć około 10 stanowisk ćwiczeniowych. Będzie to miejsce aktywnego i zdrowego spędzana wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Teren jest bezpieczny z uwagi na stały monitoring. To ogromna szansa dla młodych i dorosłych, aby poćwiczyć na świeżym powietrzu, poprawić kondycję i w atrakcyjny sposób spędzać wolne godziny.
Projekt zostanie poddany publicznemu głosowaniu w dniach 16-25 czerwca. Możemy wspólnie zdecydować o jego zwycięstwie w głosowaniu. Apelujemy do Rodziców i Pracowników SP nr 31 o udział w głosowaniu. Można to zrobić za pomocą Internetu, pocztą zwykłą lub w punktach głosowania. Szczegóły – wkrótce.