popielata linia pozioma

logozs31 1a

Zaproszenie uczniów kl.VI, VII i VIII SP oraz III G do konkursu pt. "Opowiem Wam o moim patriotyzmie".

Zapraszam uczniów do redagowania kilku - lub kilkunastozdaniowych tekstów, w których zapiszą swoją refleksję nt. patriotyzmu współczesnego młodego Polaka-ucznia. Za co kochacie swoją Ojczyznę? Czym Ona dla Was jest? Jak dziś - w Polsce wolnej i suwerennej, w której nie trzeba walczyć zbrojnie o wolność kraju i patriotyzm nie musi już mieć tak heroicznego oblicza, jak przed 100 laty - przejawia się patriotyzm młodego pokolenia ?
Gotowe refleksje - odpowiedzi na postawione wyżej pytania ( zapisane z marginesem i opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą ,do której uczęszcza autor), proszę kierować do M. Jaskólskiej w terminie do 15 października.

Małgorzata Jaskólska