popielata linia pozioma

uczniowie przy stoleNa kolejnym spotkaniu Koła Szkolnej Młodzieży rozmawialiśmy o prześladowaniu, formach prześladowania, radzenia sobie z przemocą. Opowiadaliśmy o własnych doświadczeniach, obserwacjach, formach pomocy.