popielata linia pozioma

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

Haller flaga napis

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 15 maja 2020 r.

logo sp31 155x155

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 zmieniające zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu.

Treść zarządzenia - link.

Komunikat dyrektora przedszkola do rodziców - link.

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola - link.

Wniosek o powrót dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7:30-15:30) - link.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego - link.

Wytyczne GIS z dnia 04.05.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego - link.

 

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki


Komunikat dla uczniów klas ósmych

logo sp31 155x155

Materiały dla uczniów klas ósmych dotyczące rekrutacji i naboru do szkół ponadpodstawowych

Informacja dla klas 8 dotycząca rekrutacji i naboru elektronicznego - link.
Terminy postępowania rekrutacyjnego - link 


Komunikat dla uczniów klas ósmych

logo sp31 155x155

Na internetowej stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowano komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - aktualizacja z dnia 08.05.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego komunikatu - link. 


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


przybory szkolne napis

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 16 marca br. nie będzie prowadzonych zajęć z uczniami w szkołach w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchamia Kujawsko-Pomorską e-Szkołę.

e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 9.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Od 16.03 do 20.03.2020 r. w godz. 12.00 - 14.30 przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych. Od wtorku tj. 17 marca 2020 r. rozpoczną się zajęcia dla klas ósmych.

Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

Program szkoły będzie rozwijany o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.

Aby wziąć udział w wirtualnych lekcjach,
należy kliknąć w Kujawsko-pomorska-e-szkola.
Uwaga! Nie trzeba się logować!


Komunikat dla klas 8
Centralna Komicja Egzaminacyjna na czas zawieszenia zajęć przygotowała  "Zestawy zadań powtórkowych". Llink do materiałów powtórzeniowych: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


 

dzienautyzmu 2017

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, przypadający na 2 kwietnia jest jedną z inicjatyw, które mają propagować wiedzę w kwestii autyzmu. W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem będzie kolor niebieski. Społeczność naszej szkoły również włącza się w tą akcję. O godz. 9.30 odbędzie się przedstawienie "Śpiąca Królewna" w wykonaniu Szkolnego Teatrzyku Integracyjnego. Następnie uczniowie oddziałów integracyjnych wyruszą do pobliskich przedszkoli z niebieskimi balonikami oraz ulotkami propagującymi wiedzę nt. zaburzenia ze spektrum autyzmu. W szkole zostaną przeprowadzone szczególne zajęcia integracyjne oraz konkursy wiedzy nt. autyzmu i pomocy osobom z ASD. Wszystkie klasy przygotowały tematyczne prace na wystawy. Klub Szkolnej Młodzieży zaprasza na słodki poczęstunek do "Niebieskiej kawiarenki" przy portierni. Tego dnia zachęcamy wszystkich do ubrania się w niebieskie barwy, w geście solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami.
Dołącz do nas!!!

Światowy Dzień Wiedzy nt. Autyzmu
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
2 kwietnia 2014 r.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy nt. Autyzmu są okazją do odnowienia naszych zobowiązań pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w realizacji ich wielkiego potencjału oraz uczczenia ich zdolności kreatywnego myślenia.

Osobiście bardzo cenię spotkania z osobami dotkniętymi autyzmem - rodzicami, dziećmi, nauczycielami i przyjaciółmi. Czerpię inspirację z ich wewnętrznej siły. Jestem przekonany, że zasługują oni na równe szanse w dziedzinie edukacji, zatrudnienia oraz na integrację społeczną.

Oceniając sukces poszczególnych społeczeństw, powinnyśmy brać pod uwagę to, jak dobrze osoby z różnymi zdolnościami, w tym osoby z autyzmem, integrują się ze społeczeństwem i stają się ich pełnowartościowymi członkami.

Edukacja i zatrudnienie odgrywają tu kluczową rolę. W szkołach dzieci nawiązują więzi społeczne. Podobnie jest z osobami dorosłymi wykonującymi swoje obowiązki w pracy. Osoby z autyzmem zasługują na to, by podążać tymi samymi ścieżkami. Poprzez włączenie dzieci z autyzmem w różne programy nauczania i umożliwiane im uczęszczania do szkół wyspecjalizowanych możemy zmienić nastawienie i zwiększyć szacunek. Stwarzając odpowiednie miejsca pracy dla osób dorosłych z autyzmem, integrujemy je ze społeczeństwem.

Nawet w obliczu obecnych problemów ekonomicznych, rządy państw powinny nadal inwestować w programy i usługi socjalne, które dają korzyści osobom z autyzmem. Wzmacniając ich pozycję, wzmacniamy obecne i następne pokolenia.

Niestety, w wielu częściach świata osoby z autyzmem są pozbawiane podstawowych praw człowieka. Walczą z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Nawet wtedy, gdy ich prawa są zabezpieczone, to muszą się one natrudzić, by móc korzystać z podstawowych usług.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych określa ramy działań, aby stworzyć lepszy świat dla wszystkich ludzi.

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie ma na celu nie tylko zrozumienie istoty tego zaburzenia, ale jest również wezwaniem do działania. Wzywam wszystkich do zwiększenia działań poprzez stworzenia możliwości zatrudnienia oraz wykorzystanie innych środków, które pomogą zrealizować wspólną wizję bardziej zintegrowanego świata.

Źródło: www.unic.un.org.pl