popielata linia pozioma

logozs31 1a5 kwietnia 2019 r. odbyła się V konferencja oświatowa "Autyzm-Komunikacja". Prelegentami byli wybitni specjaliści, pracownicy naukowi i praktycy zajmujący sie edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dr Beata Urbaniak, superwizor, dyrektor Przedszkola "La Familia" w Swarzędzu, dr Zuzanna Domasiewicz, Fundacja Synapsis, Uniwersytet Warszawski, Barbara Golasik i Lidia Wysocka, Stowarzyszenie Aspi, Bydgoszcz. Gościliśmy blisko 180 uczestników z całego województwa. Byli wśród nich wykładowcy, twórcy i członkowie liczących się w kraju stowarzyszeń i fundacji, terapeuci, pracownicy PPP, nauczyciele, lekarze, studenci, rodzice. Główny cel Konferencji to popularyzacja wiedzy nt. zaburzeń komunikacji u osób ze spektrum autyzmu na kolejnych etapach rozwoju oraz propagowanie innowacyjnych metod edukacji, terapii i opieki w tej sferze. Oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji dokonał Dyrektor Szkoły - Adam Orgacki. Patronat Honorowy nad Konferencją objął między innymi Prezydent Miasta Torunia.