popielata linia pozioma

Komunikat Dyrektora Szkoły

logo sp31 155x155Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od zajęć) oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej i wiosennej szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom możliwość opieki nad dziećmi.
Dni 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. oraz 2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w SP 31.
Szkoła zapewnia w te dni pracującym rodzicom i opiekunom prawnym możliwość opieki nad dziećmi w godzinach 8:00 - 15:30, jeśli tej opieki potrzebują.
Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w sekretariacie Szkoły wniosku o opiekę nad dzieckiem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj) oraz w portierni szkoły.
Termin złożenia wniosku – do środy 18.12.2019 r. godz. 12:00.

uczniowie z dyplomami

W dniu 7 czerwca trzech uczniów klas szóstych z naszej szkoły: Bartosz Krawczak, Adam Ogórek i Rafał Ostrowski wzięło udział w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym adresowanym do uczniów klas VI szkół podstawowych, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.

Celami konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej,
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,
- kształtowanie postaw proekologicznych.

Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach:
• rozwiązanie testu ekologicznego,
• ułożenie puzzli oraz nazwanie typu krajobrazu, który powstał po ułożeniu wszystkich elementów,
• rozwiązanie krzyżówki,
• rozpoznawanie roślin i zwierząt na ilustracjach,
• rozwiązanie rebusów wraz z podaniem haseł,
• rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
Nasza drużyna wykazała się ogromną wiedzą z zakresu przyrody i ekologii o czym świadczy zajęte III miejsce.