popielata linia pozioma

Komunikat Dyrektora Szkoły

logo sp31 155x155Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od zajęć) oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej i wiosennej szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom możliwość opieki nad dziećmi.
Dni 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. oraz 2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w SP 31.
Szkoła zapewnia w te dni pracującym rodzicom i opiekunom prawnym możliwość opieki nad dziećmi w godzinach 8:00 - 15:30, jeśli tej opieki potrzebują.
Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w sekretariacie Szkoły wniosku o opiekę nad dzieckiem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj) oraz w portierni szkoły.
Termin złożenia wniosku – do środy 18.12.2019 r. godz. 12:00.

dzieci stoją w okręguKlasy 3a i 3b w październiku br. uczestniczyły w zajęciach z programu "Epsilon" (rekomendowany program profilaktyczny). Naszą szkołę odwiedziło pięciu trenerów z różnych miast Polski. Spotkania obejmowały dwuetapowe warsztaty dla każdej z klas, dotyczące wzmacniania umiejętności psychospołecznych. Głównym celem zajęć była profilaktyka odrzucenia w grupie. Uczniowie trenowali pozytywną komunikację w grupie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Ćwicząc te ważne umiejętności uczniowie musieli wcielić się w role pracowników stacji kosmicznej, którzy po odebraniu wiadomości zawierającej prośbę o pomoc rozpoczynają misję ratunkową. Podczas przygotowań do wyprawy uczniowie wykazali się umiejętnością współpracy i zgodnego działania. W czasie podróży dotarli na planetę, którą zaatakował wirus Egoizmu. Aby ją uratować musieli unieszkodliwić wirusa. Efektem ich działań było stworzenie odpowiednich haseł, dzięki którym każdy z uczniów mógł usłyszeć od pozostałych członków grupy pozytywne zdania na swój temat.
Tematy i przeżycia powstałe podczas zajęć miały swoją kontynuację podczas zajęć z wychowawczyniami.