popielata linia pozioma

guinness 2016aZ okazji "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca" Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu 17 października w godz. 12.00-12.30 weźmie udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób . Tylko 3 toruńskie placówki oświatowe zdecydowały się podjąć takie wyzwanie. Dlaczego "31"? Ponieważ mamy w tej dziedzinie ważne doświadczenia!
Przy współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat realizujemy w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować", którego celem jest uczyć dzieci pierwszej pomocy. Jest to osiągnięcie o światowej randze - Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym w szkołach podstawowych wprowadzono na ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie. Nie wahamy się więc, aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji. Twierdzimy stanowczo, że warto w całej Polsce wspólnie promować naukę pierwszej pomocy.
W 2015 roku w biciu rekordu w Polsce wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób, które korzystały z 5 411 fantomów! W poniedziałek w placówce przy Dziewulskiego 41b stanie do walki o rekord Guinnessa 60 uczniów klas III-VI szkoły podstawowej.
Organizatorem akcji jest ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - p.Lidia Haładyn
Rzecznik prasowy ZS nr 31 w Toruniu
Małgorzata Jaskólska