popielata linia pozioma


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła nasza wspaniała nauczycielka
śp.


Danuta Lauks

długoletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu,
starszy wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
wspaniały człowiek, przyjaciel dzieci i młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 w środę w dniu 21.08.2019 r.
w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9,
a następnie na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców oraz społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu.


 

Oddziały integracyjne w naszej szkole funkcjonują od 1 września 2007 r. W pierwszym roku działalności były cztery klasy integracyjne. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Wandy Antonowicz i w ramach możliwości organizacyjnych szkoły, stopniowo zwiększała się liczba oddziałów.

W klasach integracyjnych pracuje nauczyciel wiodący wraz z nauczycielem wspomagającym oraz pomoc pedagogiczna, również posiadająca wyższe wykształcenie. Wszyscy nauczyciele nauczający w klasach integracyjnych posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi. Zespoły oddziałowe ustalają wspólną strategię działania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. We wszystkich oddziałach funkcjonują klasowe oraz indywidualne systemy motywacyjne.

W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci autystycznych realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. W każdym semestrze organizowana jest hospitacja diagnozująca z udziałem pani dyrektor oraz rodzica, podczas której obserwowane są postępy ucznia.

W funkcjonowaniu klasy integracyjnej ważna jest wspólna nauka i zabawa, która kształtuje u dzieci zdrowych wrażliwość na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszelkie wartości, jakie wpoimy naszym dzieciom od najmłodszych lat, z pewnością zaowocują w przyszłości.

Obecnie (rok szkolny 2017/2018) w szkole istnieje 16 oddziałów integracyjnych:

 • jeden na poziomie oddziałów przedszkolnych,
 • jeden na poziomie klasy pierwszej,
 • dwa na poziomie klasy drugiej,
 • dwa na poziomie klasy trzeciej,
 • trzy na poziomie klasy czwartej,
 • dwa na poziomie klasy piątej,
 • dwa na poziomie klasy szóstej,
 • jeden na pozimie klasy szóstej;
 • jeden na poziomie klasy drugiej gimnazjum,
 • jeden na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.

Oddziały nasze wyróżnia fakt, że integrujemy głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie środowiska szkolnego, wyspecjalizowanie kadry w kierunku pracy z dziećmi autystycznymi w gronie typowo rozwijających się rówieśników.

Struktura organizacyjna klasy wygląda następująco:

 • maksymalnie 20-osobowy zespół klasowy, w tym 3 uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera
 • Nauczyciel prowadzący
 • Nauczyciel wspomagający
 • Pomoc pedagogiczna (w oddziałach 0-III)