popielata linia pozioma


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła nasza wspaniała nauczycielka
śp.


Danuta Lauks

długoletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu,
starszy wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
wspaniały człowiek, przyjaciel dzieci i młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 w środę w dniu 21.08.2019 r.
w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9,
a następnie na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców oraz społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu.


 

PRACA INDYWIDUALNA
Jest formą pracy obejmująca głównie uczniów rozpoczynających terapię. Ma na celu wdrożenie dziecka do zasad pracy oraz współistnienia w grupie rówieśniczej, budowania systemu motywacji, wyrównywanie deficytów w zakresie umiejętności szkolnych.
int1int8
PRACA W MAŁEJ GRUPIE
Są to zajęcia w których uczestniczą: jedno dziecko z autyzmem oraz kilku (dwoje, troje) uczniów typowo rozwijających się. Mają one na celu kształtowanie umiejętności społecznych oraz szkolnych (np. zgłaszanie się, reagowanie na polecenia kierowane do grupy).
int7

PRACA W KLASIE INTEGRACYJNEJ PRZY WSPARCIU NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Do każdego ucznia z autyzmem przypisany jest nauczyciel zwany "nauczycielem-cieniem", przebywa on z dzieckiem na zajęciach lekcyjnych, udzielając wielostronnej pomocy w zależności od potrzeb ucznia. Uczy on i wzmacnia prawidłowe zachowania społeczne np. inicjowanie interakcji z rówieśnikami i nauczycielami. Poza tym dba o pozytywny wizerunek ucznia oraz odpowiedzialny jest za klasowy system motywacyjny.

int3

SAMODZIELNE PRZEBYWANIE UCZNIA Z AUTYZMEM W KLASIE INTEGRACYJNEJ

Samodzielne funkcjonowanie ucznia w środowisku klasowym to główny cel działań terapeutycznych, obowiązki stopniowo wycofującego się "nauczyciela-cienia" przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.
int6int10