popielata linia pozioma


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła nasza wspaniała nauczycielka
śp.


Danuta Lauks

długoletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu,
starszy wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
wspaniały człowiek, przyjaciel dzieci i młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 w środę w dniu 21.08.2019 r.
w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9,
a następnie na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców oraz społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu.


 

W oddziałach integracyjnych do grupy uczęszcza od 3 do 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera..
W pełnym uczestnictwie w zajęciach wspierają ich tak zwani nauczyciele "cienie". W każdym z oddziałów jest to nauczyciel wspomagający oraz pomoc pedagogiczna. Dzięki możliwości pracy w relacji jeden na jeden nauczyciel "cień" stopniowo wprowadza dziecko z autyzmem do grupy oraz umiejętnie wycofuje się na rzecz nauczyciela prowadzącego.
 
W oddziałach funkcjonują równorzędne płaszczyzny integracji:
  • praca indywidualna – dziecko uczy się i bawi w osobnym pomieszczeniu na terenie przedszkola w obecności nauczyciela "cienia"
  • praca z małą grupą – dwoje - troje pełnosprawnych dzieci uczy się i bawi z uczniem z autyzmem
  • praca z całą grupą w obecności i z pomocą osoby dorosłej, która pełni rolę "cienia"
  • samodzielne przebywanie z grupą ucznia z autyzmem
Wszystkie płaszczyzny integracji współwystępują jednocześnie i nawzajem się przenikają.