popielata linia pozioma

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja 2020 2021 przeczytaj

Rekrutacja 2020 2021rekrutacja 2020 2021 link oddziały przedszkolnerekrutacja 2020 2021 link szkoła podstawowa

Haller flaga napis

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 23 marca 2020 r.

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nauczanie będzie odbywać się w formie zdalnej. Materiały edukacyjne udostępniane będą stopniowo na stronie Szkoły w zakładce "Samokształcenie". Udostępniamy również służbowe adresy mailowe wszystkich nauczycieli - zakładka KONTAKT, służące komunikacji oraz przesyłaniu wymaganych zagadnień z poszczególnych przedmiotów do sprawdzenia (tylko w formacie WORD, nie przesyłamy zdjęć).
Prosimy o codzienne śledzenie informacji na stronie naszej Szkoły oraz w zakładce "Samokształcenie". Wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony będą dla nas cenne. Dla kadry naszej Szkoły jest to również nowa sytuacja, której postaramy się sprostać możliwie najskuteczniej. Zależy nam na wspieraniu Państwa dzieci, by jak najefektywniej wykorzystali ten czas edukacji poza murami szkoły.
Życzymy wszystkim zdrowia i wzajemnego wsparcia w tym trudnym czasie.

Wszelkie wątpliwości i trudności proszę zgłaszać mailowo bezpośrednio do wychowawców.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam OrgackiW Szkole Podstawowej nr 31 funkcjonują oddziały integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego głównie ze względu na autyzm i zespół Aspergera.

Od 3 do 5 uczniów w klasie integracyjnej, wsparcie dodatkowego - nauczyciela specjalisty i pomocy nauczyciela, tworzy korzystne warunki integracji zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i dla uczniów typowo rozwijających się (model integracji – tutaj).

W organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nas w szczególności:

 • rodzice uczniów;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
 • inne szkoły;
 • organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w szczególności – Polska Akcja Humanitarna, Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, Toruńskie Centrum CARITAS, Klub Osiedlowy SM "JANTAR", Fundacja "Blisko Dziecka".

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści, w szczególności pedagodzy (w tym także pełniący funkcję doradcy zawodowego), specjalista terapii pedagogicznej i neurologopeda.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w licznych kołach zainteresowań i na zajęciach sportowych.

Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów przez organizowanie:

 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (w tym we współpracy z Fundacją InSpe);
 • zajęć specjalistycznych:
  • logopedycznych
  • korekcyjno- kompensacyjnych,
  • rozwijających umiejętności uczenia się (we współpracy z Fundacją InSpe),
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów (trening umiejętności społecznych – zajęcia organizowane przez Fundację Blisko Dziecka, Klub Szkolnej Młodzieży);
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz uczniów wymagających zmiany ścieżki kształcenia po ukończeniu klasy 8 SP i 15. roku życia;
 • indywidualnych i grupowych porad, konsukltacji i warsztatów.

Prowadzimy w szkole gimnastykę korekcyjno–kompensacyjną dla uczniów SP z wadami postawy ciała.

 
Pedagog szkolny to negocjator, powiernik, mediator.

Pedagog szkolny pracuje z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami, wspiera nauczycieli i wychowawców, współpracuje z  wieloma instytucjami, które mają wpływ na właściwe funkcjonowanie szkoły.
Zapraszamy dzieci i młodzież, zawsze kiedy jest taka potrzeba, w szczególności Drogi Uczniu spotkaj się z pedagogiem, gdy:

 • czujesz, że trudno Ci się zmierzyć samemu z problemami i porażkami,
 • trzeba rozwiązać konflikt, wyjaśnić niejasną sytuację,
 • relacje z kolegami zaczynają zbaczać z właściwych torów,
 • liczysz na wsparcie w podjęciu ważnej decyzji,
 • wiesz, że koleżanka/kolega ma poważny problem i wymaga wsparcia a sam się po nie zwraca.

Nie czekaj aż problemy Cię przerosną… Możesz  liczyć na naszą dyskrecję.
Jesteśmy po to, aby wspierać ucznia w jego rozwoju i dojrzewaniu.  
Chętnie posłuchamy także o Twoich sukcesach i radościach.
Prowadzimy indywidualne spotkania z uczniami oraz zespołowe zajęcia na tematy ważne.


Szanowni Rodzice, zachęcamy  do spotkania z  nami,  w szczególności gdy:

 • dobro dziecka wymaga, aby podzielić się z pedagogiem ważnymi informacjami o nim,  aby wspólnie określić potrzeby i możliwości rozwojowe oraz edukacyjne Państwa dziecka,
 • szukają Państwo rozwiązań sytuacji trudnych w kwestiach wychowawczych, edukacyjnych i  życiowych,
 • sytuacja zmusza do szukania pomocy materialnej,
 • dziecko boryka się z problemami edukacyjnymi,  rozwojowymi, konfliktami rówieśniczymi,
 • potrzebne jest wsparcie dziecka i rodziny ze strony innych specjalistów.

Chętnie poradzimy i wspólnie z Rodzicem oraz innymi nauczycielami poszukamy rozwiązań  problemów, bowiem co dwie głowy to nie jedna…

 

Zadania pedagoga szkolnego określone zostały w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Z uwagi na specyfikę pracy z uczniem i inne obowiązki wynikające z zadań pedagoga, nie zawsze jesteśmy dostępne w gabinecie. Stąd prośba do Rodziców, aby w sprawach  istotnych  i wymagających czasu,  ustalali Państwo z nami  wcześniej termin spotkań, w tym telefonicznie - 56  6485128,  56 6500619.
Zapraszamy. Do zobaczenia.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
dzień tygodnia  SZKOŁA PODSTAWOWA
Grażyna Budzyń
poniedziałek 09:00- 15:30
wtorek 09:30- 15:30
(09:30- 10:15 spotkanie z Dyrekcją)
środa 11:00- 15:30
czwartek 09:00- 15:30
piątek 09:00- 15:00