popielata linia pozioma

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

Haller flaga napis

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 15 maja 2020 r.

logo sp31 155x155

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 zmieniające zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu.

Treść zarządzenia - link.

Komunikat dyrektora przedszkola do rodziców - link.

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola - link.

Wniosek o powrót dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7:30-15:30) - link.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego - link.

Wytyczne GIS z dnia 04.05.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego - link.

 

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki


Komunikat dla uczniów klas ósmych

logo sp31 155x155

Materiały dla uczniów klas ósmych dotyczące rekrutacji i naboru do szkół ponadpodstawowych

Informacja dla klas 8 dotycząca rekrutacji i naboru elektronicznego - link.
Terminy postępowania rekrutacyjnego - link 


Komunikat dla uczniów klas ósmych

logo sp31 155x155

Na internetowej stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowano komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - aktualizacja z dnia 08.05.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego komunikatu - link. 


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


Dokument Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Kryteria oceny zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1-6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 1-3
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 4-6
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla klas 7-8 i III Gim.
Priorytety na rok szkolny 2018/2019  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 1-3  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 4-6  
Priorytet I. Kształtujemy postawy patriotyczne i prospołeczne – wychowujemy do wartości kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 1-3
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 4-6
Priorytet II. Zapewniamy kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 1-3
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 4-6
Priorytet III. Poszerzamy zakres współpracy z rodzicami kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 1-3
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 4-6  
Priorytet IV. Rozwijamy kompetencje cyfrowe, umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 1-3
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 4-6
Priorytet V. Promujemy zdrowie kl. 7-8 i III Gim.
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 1-3
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 4-6
Priorytet VI. Dbamy o bezpieczeństwo, realizujemy profilaktykę zagrożeń – uczymy reagowania na zagrożenia kl. 7-8 i III Gim.
   
Diagnoza środowiska szkolnego - identyfikacja problemów w roku szkolnym 2017/2018 jako podstawa do opracowania zadań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019  
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców (klasy 1-7)
Wnioski z ewaluacji zadań Wychowawczo-Profilaktycznych realizowanych w klasach 1 - 7 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz klasach II - III Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2017/2018
Treści wychowawczo-profilaktyczne
Programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień planowane w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu przeprowadzonych w marcu 2019r. w SP nr 31 wśród uczniów klas 4-8.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 4a, 4b, 4c, 5a.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 5b, 5c, 5d, 6a.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 6b, 7a, 7b, 7c.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - kl. 6b, 7a, 8a, 8b.
Wyniki badań dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu - ikonografiki
Samorządy Uczniowskie  
Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 31 w Toruniu na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 1-3 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 4-6 SP) na rok szkolny 2018/2019
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 7-8 SP i III Gimnazjum) na rok szkolny 2018/2019