popielata linia pozioma

Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019Rekrutacja 2018 2019

Logo rekrutacji do klas pierwszych oraz dzieci od 3. roku życia do oddziałów przedszkolnych

logo sp31 155x155Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szkoła zapewnia pracującym rodzicom i opiekunom możliwość opieki nad dziećmi w dniach 2 i 4 maja 2018 r. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w sekretariacie Szkoły pisemnej prośby  o opiekę nad dzieckiem w dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. 2 i 4.05.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:30, jeśli tej opieki potrzebują.
Termin złożenia deklaracji – piątek 27.04.2018 r.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj).

Dokument Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu
Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych Procedury  postępowania nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu w sytuacjach kryzysowych
Raport z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu - Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wnioski z ewaluacji zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego realizowanego w oddziałach przedszkolnych, klasach 1 -6 Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Gimnazjum nr 31 w Toruniu w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny - priorytety Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny - priorytety
Zadanie I - Wychowujemy ucznia do wartości Zadanie I - Wychowujemy ucznia do wartości
Zadanie II - Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa uczniów – m.in. przeciwdziałamy agresji i przemocy Zwiększamy poczucie bezpieczeństwa uczniów – m.in. przeciwdziałamy agresji i przemocy
Zadanie III - Rozwijamy kompetencje czytelnicze uczniów Zadanie III - Rozwijamy kompetencje czytelnicze uczniów
Zadanie IV - Rozwijamy u uczniów poczucie własnej wartości Zadanie IV - Rozwijamy u uczniów poczucie własnej wartości
Zadanie V - Kształtujemy postawy patriotyczne – poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych Kształtujemy postawy patriotyczne – poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych
Zadanie VI - Kształtujemy postawy prospołeczne i kompetencje społeczne uczniów Zadanie VI - Kształtujemy postawy prospołeczne i kompetencje społeczne uczniów
Zadanie VII - Promujemy zdrowy styl życia Zadanie VII - Promujemy zdrowy styl życia
Zadanie VIII - Realizujemy profilaktykę zagrożeń - uczymy uczniów sposobów reagowania na zagrożenia Zadanie VIII - Realizujemy profilaktykę zagrożeń - uczymy uczniów sposobów reagowania na zagrożenia
Zadanie IX - Przygotowujemy uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu Zadanie IX - Przygotowujemy uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
Zadanie X - Integrujemy działania wychowawcze szkoły i rodziny Zadanie X - Integrujemy działania wychowawcze szkoły i rodziny
Zadanie XI - Przygotowujemy uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu Zadanie XI - Przygotowujemy uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
Samorządy Uczniowskie  
Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 31 w Toruniu na rok szkolny 2017/2018
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 1-3 SP) na rok szkolny 2017/2018
Plan pracy samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 31 (klasy 4-7 SP) na rok szkolny 2017/2018
Plan pracy samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 31 (klasy II-III) na rok szkolny 2017/2018