Blue Flower

1procent2017

Zamknięcie zapisów na konferencję "Autyzm - Droga do Samodzielności"

Informujemy, że zapisy na konferencję "Autyzm - Droga do Samodzielności" zostały zakończone!!!

Konferencja - "Autyzm - Droga do Samodzielności"

konferencja2017a

Konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania oddziałów integracyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu
w Zespole Szkół nr 31.

Autyzm to zaburzenie, które jest poważnym problemem społecznym. Dzieje się tak z wielu powodów: późna diagnoza, ciągły wzrost liczby dzieci z tym zaburzeniem, brak specjalistów oraz specjalistycznych ośrodków realizujących wczesną pomoc terapeutyczną, która jako jedyna daje szanse niwelowania deficytów rozwoju dzieci. Występuje brak rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia udzielanego osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę terapii, edukacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu – w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w zajęciach otwartych (zaznaczenie właściwego pola na formularzu zgłoszeniowym) i/lub części wykładowej jest otrzymanie zwrotnego maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres konferencja.autyzm@o2.pl do 27 marca 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Program konferencji do pobrania tutaj.

patronat konferencja1