Start Projekty edukacyjne W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej, w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w programie edukacyjnym "W zdrowym ciele - zdrowy duch".
KILKA SŁÓW O PROGRAMIE
Lp. Główne zadania projektu Sposób realizacji
1. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 1. Odżywiamy się zdrowo. Każdego dnia jemy owoce i warzywa oraz pijemy mleko.
 2. Uczestniczenie w europejskim programie "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej".
 3. Wspólne spożywanie drugiego, zdrowego śniadania.
 4. Wycieczki w ramach zajęć dydaktycznych do zakładów produkujących zdrową żywność.
 5. Współpraca ze sklepikiem szkolnym "Jemy zdrowo, smacznie i kolorowo".
 6. Udział w akcjach pod hasłem "Wiem co jem" – promocja zdrowej żywności.
 7. Uczestniczymy w zabawach i grach sportowych "Bezpiecznie, zdrowo i wesoło", organizowanych raz w semestrze.
 8. Wystawa prac plastycznych "Żyjemy zdrowo".
 9. Propagowanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu:
  • organizowanie wycieczek krajobrazowo-turystycznych klasowych i szkolnych, zajęć muzealnych, rajdów różnego rodzaju, spacerów, wycieczek dalszych i bliższych,
  • udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych poza szkołą oraz zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły,
  • organizowanie tematycznych konkursów plastycznych i recytatorskich,
  • uczestniczenie w zajęciach dodatkowych "Kuchcik" – nauka przyrządzania zdrowego posiłku, w zajęciach ruchowych - tanecznych "Zumba", "Muzykolandia", "Wesołe nutki",
 10. Zorganizowanie marszu prozdrowotnego pod hasłem "Zdrowe witaminki"(maj).
2. Działalność prewencyjno-profilaktyczna.
Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
 1. Stała współpraca ze Strażą Miejską w Toruniu.
 2. Uczestniczenie w cyklu spotkań dotyczących bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu:
  • "Bezpieczna droga do szkoły"
  • "Co zrobić żeby się nie zgubić?"
  • "Strażnik Miejski moim przyjacielem"
  • "Czyste środowisko – ABC segregacji śmieci"
  • "Dobre i złe uczynki"
  • "Jak powstrzymać szkolnego dręczyciela"
  • "Bezpieczeństwo a materiały pirotechniczne"
 3. Branie udziału w apelach wychowawczych:
  • "Bezpiecznie poruszamy się po drogach"
  • "Bezpieczne zabawy zimowe"
  • "Uczeń – dyżurny, pomocnik nauczyciela w czasie przerwy"
  • Poznajemy pracę "Straży Pożarnej" oraz WORD-u
  • Prezentacje plastyczne "Poznajmy się", "Nasza mała twórczość".
 4. Organizacja zajęć profilaktycznych w klasach 1-3, w ramach z udzielania pierwszej pomocy, cykl spotkań "Jak zachować się, gdy inni potrzebują mojej pomocy" – ćwiczenia praktyczne, organizowanie zajęć na basenie – nauka pływania "Szkolne delfiny", zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, korygujących  różne wady postawy ciała.
 5. Wskazywanie i zachęcanie do bezpiecznego, aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych.
Zachęcanie do spędzania dużej ilości czasu na świeżym powietrzu.
 1. Uczestniczymy:
  • w grach i zabawach na boisku szkolnym "W radosnej szkole",
  • w apelach wychowawczych i informacyjnych o różnych działaniach uczniów, wzmacnianie pozytywnego zachowania i działania na świeżym powietrzu,
  • w zajęciach sportowych, tenisa ziemnego i  tenisa stołowego.
 2. Przedstawianie działania uczniów w formach plastycznych, prezentacja prac na korytarzach szkoły (każda klasa raz w miesiącu prezentuje swoje prace plastyczne).
3. Higiena życia codziennego Stała współpraca z pielęgniarką szkolną oraz stomatologiem:
 1. Pogadanki na temat czystości jamy ustnej i higieny ciała.
 2. Systematyczna fluoryzacja zębów.
 3. Kontrola i leczenie uzębienia.
 4. Pogadanki o czystości ciała i odzieży na zajęciach dydaktycznych.
 5. Realizacja programu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
 6. Systematyczne przeglądy czystości.
4. Edukacja ekologiczna
 1. Udział w kampanii informacyjno-profilaktycznej "Jestem Eko" organizowanej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Udział w konkursach ekologicznych, grach i zabawach rozwijających świadomość ekologiczną – cykliczne wyjazdy na Barbarkę oraz spotkania dydaktyczne w lesie z leśniczym.
 3. Zajęcia  w terenie - podsumowujące całoroczną pracę. Impreza ekologiczna w Szkole Leśnej na Barbarce zorganizowana dla uczniów klas  1-3. Gry i zabawy sportowe, połączone z różnymi konkursami dotyczącymi tematyki realizowanego programu "W zdrowym ciele – zdrowy duch".