popielata linia pozioma


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła nasza wspaniała nauczycielka
śp.


Danuta Lauks

długoletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu,
starszy wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
wspaniały człowiek, przyjaciel dzieci i młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 w środę w dniu 21.08.2019 r.
w Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9,
a następnie na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Dyrekcja i wszyscy pracownicy szkoły, Rada Rodziców oraz społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu.