popielata linia pozioma

logo trójkąt dłonie 31

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu organizuje w czasie ferii zimowych dyżury psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Dyżur jest formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego, a nie oddziaływaniem terapeutycznym. Można będzie uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji rodzinnej, szkolnej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania, rozważyć korzystne dla rodziców i uczniów rozwiązania.
Niepełnoletni uczniowie muszą na spotkanie stawić się z rodzicem, po wcześniej rejestracji, pod numerami telefonów: 56 622 29 91, 56 622 46 17 w godz. 13.00-15.00.

Harmonogram dyżurów w czasie ferii zimowych:
17.01.2022 r. – godz. 10:00 -14:00
18.01.2022 r. – godz. 8:00 -12:00
19.01.2022 r. – godz. 12:00 -16:00
20.01.2022 r. – godz. 8:00 -14:00
21.01.2022 r. – godz. 8:00 -12:00
24.01.2022 r. – godz. 8:00 -14:00
25.01.2022 r. – godz. 9:00 -12:00
26.01.2022 r. – godz. 10:00 -14:00
27.01.2022 r. – godz. 8:00 -12:00
28.01.2022 r. – godz. 11:00 -14:00