popielata linia pozioma

logo trójkąt dłonie 31

Publikujemy zarządzenie nr 95 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu.

Zarządzenie nr 95 - link.