popielata linia pozioma

rysunek dłoń kamuflaż

Najtrudniejszą rzeczą w sztuce jest "widzenie i rozpoznawanie" i to zadanie plastycznie realizowali uczniowie klas V. Dzieło sztuki zostało uchwycone fotografią, istniało naprawdę tylko przez krótki czas. W tym kontekście mówi się o sztuce tymczasowej, ograniczonej w czasie.

Więcej informacji: link.