popielata linia pozioma

plakat informacja konkurs

"Zatrzymaj hejt" - konkurs plastyczny na plakat promujący właściwe zachowania w mediach społecznościowych

Regulamin konkursu "Zatrzymaj hejt"
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas 4-8 SP nr 31

Cele konkursu:
Eliminowanie zachowań agresywnych, hejterskich wśród uczniów w internecie i mediach społecznościowych.
Integrowanie uczniów w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej życzliwości i współpracy.

Informacje:
Konkurs trwa od 28.11.2022r. do 19.12.2022r.
Format dowolny, technika dowolna.
Autorem pracy może być jeden uczeń lub grupa uczniów (z tej samej klasy lub z różnych klas).
Podpisane na odwrocie prace należy przekazać pedagogowi szkolnemu p. M. Gutkowskiej- Kowalskiej lub pedagogowi specjalnemu p. K. Król.
Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatora jury według ustalonych kryteriów: pomysł, przekaz edukacyjno-profilaktyczny, walory estetyczne.
Nagrody: zwycięska praca zawiśnie w antyramie/ na posterze, na korytarzu szkolnym (dyplom i upominki); dla wszystkich osób, które oddadzą plakaty – dyplomy.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.12.2022 r.