popielata linia pozioma

logo krs cel szczegółowy półtora procenta

uczniowie dorosły sala lekcyjna dyskusja

W dniach 23 i 28 listopada współpracowaliśmy z Fundacją Centrum Działań Profilaktycznych w realizacji zadań profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Klasy 3 uczestniczyły w programie profilaktycznym "Cukierki". Celem spotkań była nauka postaw asertywnych, dystansu względem osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Klasy 7 uczestniczyły w programie "Debata" mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania ze środków psychoaktywnych, osłabienie siły presji rówieśniczej i opóźnienie inicjacji alkoholowej. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji - link.