popielata linia pozioma

uczniowie ekran manekin

Dnia 25.11.2022 uczniowie klasy 8b wzięli udział w projekcie organizowanym przez Baj Pomorski " Pozostań człowiekiem... bez nałogów".

W pierwszej części wydarzenia obejrzeliśmy spektakl pt." Pozostań człowiekiem", w którym zobrazowane zostały zmagania człowieka z nałogiem. Spektakl doskonale ukazał wszystkie fazy uzależnienia i walki z nim.

W części drugiej uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu. Oprócz fachowej wiedzy młodzież dyskutowała na temat przyczyn, możliwych skutków i sposobów przeciwdziałania uzależnieniem.

Uczniowie otrzymali również wsparcie w postaci telefonów kontaktowych do osób i instytucji służących pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Udział w projekcie był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Skłonił wszystkich do przemyśleń i stał się doskonałą bazą do dalszych dyskusji w czasie godzin wychowawczych i przy domowych stołach.

Więcej informacji - link.