popielata linia pozioma

plakat informacja Haller napisy

W środę - 18 stycznia - będziemy świętować 103.rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski. To jednocześnie rocznica wkroczenia wojsk Józefa Hallera -”Błękitnego Generała” - do grodu Kopernika. Jako dowódca Frontu Pomorskiego przywiózł Toruniowi wolność po blisko 150 latach niewoli. W jego przemówieniu wygłoszonym wtedy z balkonu Ratusza Staromiejskiego dało się słyszeć płomienne, patriotyczne słowa. Nie mogło być inaczej! Wszak Józef Haller to wielki patriota, wspaniały dowódca żołnierzy, generał "Błękitnej Armii", ojciec założyciel ZHP, współtwórca Niepodległej...

Ten niezwykły Polak od marca 2000 r. jest patronem SP nr 31. Kolejne roczniki uczniów pamiętają o jego zasługach dla Polski i roli, jaką odegrał w procesie odradzania się Ojczyzny po latach zaborów. Chcą, aby był ich duchowym przywódcą i wzorem do naśladowania.

Jako szkoła nosząca imię Józefa Hallera w szczególny sposób pragniemy świętować rocznicę odzyskania wolności przez Pomorze i Toruń. Od wielu dni trwają w placówce przygotowania do "HALLERIADY w SZKOLE”. Na „Patriotyczny Tydzień”- który rozpocznie się 16 stycznia - jest zaplanowanych wiele działań, inicjatyw, przedsięwzięć. Ich cele to nie tylko poszerzenie wiadomości nt. patrona szkoły oraz poznawanie wydarzeń historycznych, związanych z dziejami Torunia. Również wychowanie patriotyczne i regionalne oraz kształtowanie więzi z małą ojczyzną.