popielata linia pozioma

logo krs cel szczegółowy półtora procenta

plakat informacja Haller napisy

"Patriotyczny Tydzień" w naszej szkole dobiegł końca. Był to czas realizacji wielu przedsięwzięć, akcji, inicjatyw. Wszystkie on służyły ważnym celom zarówno edukacyjnym, jak i wychowawczym. Zakładały poznawanie przez uczniów wydarzeń historycznych, związanych z dziejami Torunia, oraz poszerzanie wiedzy na temat Józefa Hallera - patrona szkoły od marca 2000 r. Wtedy właśnie rezygnując z anonimowości, wybraliśmy tego wielkiego Polaka na swojego patrona. I od tego czasu kolejne roczniki uczniów poznają jego zasługi dla Niepodległej i podziwiają wojskowy geniusz. W przeszłości podjęliśmy wiele działań, których celem było poznanie i zrozumienie działalności "Błękitnego Generała" na rzecz polskiej suwerenności.

W tygodniu - który za nami - odbyły się specjalne lekcje, wykłady, konkursy wiedzy. Uczniowie obejrzeli filmy, które pokazały naszą historię sprzed stu laty, wykuwanie granic Rzeczypospolitej, trudne lata dźwigania się Polski ze zniszczeń i upadku spowodowanego zaborami. Stworzyli własne małe formy filmowe, pozostające w kontekście tematycznym "Patriotycznego Tygodnia". Przygotowali, pod kierunkiem polonistek, piękny montaż słowno-muzyczny pt.”Powrót Torunia do Polski”. Uczestniczyli w miejskich uroczystościach pod pomnikiem bohatera niepodległości Pomorza i Torunia.

Maluchy z kl. I-III podjęły działania plastyczne w zakresie rysunku, starsze dzieci – w zakresie dzieła malarskiego. Tematem obu form artystycznej wypowiedzi był Józef Haller. Działalność plastyczną uczniów poprzedziły pogadanki nauczycielek, bo konkursy zakładały integrację historii i plastyki. Powstały specjalne wystawy.

W ramach "Halleriady w Szkole" po korytarzach i klasach podróżował "Pociąg pełen wiedzy", pomyślany jako ruchoma wystawa edukacyjna, prezentująca najważniejsze wiadomości nt. patrona szkoły i jego związków z grodem Kopernika. W roli wagoników wystąpili drugoklasiści. Ponadto młodsi uczniowie rozwiązywali krzyżówki, kolorowali czarno- białe portrety "Błękitnego Generała" i wyszukiwali różnice na podobiznach twórcy polskiej niepodległości.

Wszystkie te działania oprócz celów edukacyjnych zakładały ważne cele wychowawcze- patriotyczne i regionalne wzrastanie, kształtowanie więzi z wielką i małą ojczyzną, budzenie dumy z dokonań najwybitniejszych Polaków.

.