popielata linia pozioma

W klasach VII i VIII w 2.tygodniu września odbyły się spotkania stanowiące swoiste preludium do akcji "Narodowe Czytanie 2023". Miały one przygotować młodzież do zrozumienia idei tej wyjątkowej akcji oraz przesłania dzieła Elizy Orzeszkowej pt." Nad Niemnem". Spotkania składały się z kilku modułów. Stanowiły je konteksty powieści: literacki, historyczny, ideowo-artystyczny, filmowy i współczesny. Szczególnie ważne było odczytanie kontekstu ideowo- artystycznego książki, uwzględniające:
- dziedzictwo powstania styczniowego i przestrzenie symboliczne z nim związane ( mogiłę Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców 1863 r.),
- czas w powieści – teraźniejszość i przeszłość( daleką i bliską),
- wielostronny obraz życia szlachty,
- wyraziste rysunki postaci,
- niezwykłe opisy nadniemeńskiej przyrody.

Zastosowano następujące metody i techniki: podającą, problemową, dyskusji, kosza i walizki, sondy klasowej. Podczas spotkań wykorzystano określone środki dydaktyczne: fragmenty powieści, tablice edukacyjne, list Prezydenta RP do Polaków z 6 VI 2023 r.( www.prezydent.pl), mikrofony.

Więcej informacji: link.