popielata linia pozioma

Kopernik konkurs ogłoszenie