popielata linia pozioma

sala lekcyjna uczniowie dyskusja

Klasa 8a i 8b zakończyły realizację programu profilaktycznego Unplugged. Jest to program dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem trenera zewnętrznego, p. Anny było wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności oraz środki, których potrzebują, by oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedzę o używkach i ich niekorzystnych konsekwencjach zdrowotnych.

Podkreślano współodpowiedzialność młodzieży za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym oraz promowano postawy chroniące przed popadaniem w nałogi. Program obejmował również spotkania z rodzicami w celu wzmacniania kompetencji wychowawczych.

Więcej informacji: link.