popielata linia pozioma

plakat informacja gen. Haller

W styczniu 1920 r. Toruń odzyskuje wolność po kilkunastu dekadach niemieckiej niewoli. Miasto wkracza w nowy rozdział swoich dziejów. To generał Józef Haller - Dowódca Frontu Pomorskiego - jest sprawcą powrotu grodu Kopernika do Macierzy. Ten powrót to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najradośniejszych momentów w historii Torunia.

Jako miasto bardzo uroczyście obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Do realizacji atrakcyjnego programu zaproponowanego przez włodarzy miasta, instytucje kultury oraz szkoły zaproszona jest cała toruńska społeczność. O wszystkich przedsięwzięciach mieszkańcy są informowani w oficjalnym serwisie internetowym Torunia. Prezydent Michał Zaleski gorąco zaprasza do udziału w rocznicowym programie i do uczczenia 104.rocznicy niepodległości
grodu.

SP nr 31 w Toruniu, której patronem jest generał Józef Haller, jeden z twórca Odrodzonej Ojczyzny i wyzwoliciel grodu Kopernika, od poniedziałku 15 stycznia aż do piątku 19 stycznia będzie realizować zadania "Patriotycznego Tygodnia". Zaczyna się dla uczniów ważny, ciekawy i inspirujący czas.

Zapraszamy na jedno z wydarzeń: uroczyste otwarcie dnia 15 I 2024r. wystawy pt. "Życie i działalność generała Józefa Hallera", przygotowanej przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy. Wykład wernisażowy dla szkolnej społeczności wygłosi p. Jakub Topolewski, pracownik Referatu Edukacji IPN. Rozpoczęcie – 11:40 w holu placówki przy Dziewulskiego 41b.