popielata linia pozioma

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

rodzina licytacja

memorymaster 2017

Fundacja z Warszawy PRZYJAZNY ŚWIAT DZIECKA przeprowadza akcję pod nazwą "Przywróćmy dzieciom uśmiech". Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

Biorąc udział w akcji – pomagamy w realizacji podstawowego zadania domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i recyklingu.

Uczniowie w czasie trwania akcji (do 2 czerwca) przynoszą do szkoły makulaturę i składają je w wyznaczonym przez koordynatora miejscu. Miejsce będzie niebawem ustalone przez Dyrekcję szkoły.