popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


projektedukacyjny 2017

Już w środę w Gimnazjum nr 31 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu odbędzie się DZIEŃ PROJEKTU - publiczna prezentacja projektów edukacyjnych, realizowanych w klasach II w roku szkolnym 2016/17.

Owa prezentacja będzie zwieńczeniem prac ośmiu grup projektowych, które poruszały się w różnych przestrzeniach tematycznych, prowadząc działania o charakterze badawczym, twórczym, dokumentalnym, sprawozdawczym. Wyzwoliły one aktywność uczniów i ich kreatywność. Inspirowały do różnych działań i były znaczącym przeżyciem edukacyjnym.
Gimnazjaliści - realizatorzy projektów – będą chcieli zainteresować słuchaczy, pokazać wytwory i materiały, które "wypracowali" - prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia, minisłowniki, wystawy edukacyjne, afisze filmowe, wyniki ankiet, dane liczbowe, zestawy krzyżówek. Świadkiem tego publicznego przedstawienia rezultatów projektów będą, oprócz uczestników grup projektowych i ich opiekunów, dyrekcja ZS nr 31 w Toruniu oraz rodzice uczniów.

Projekty:

  1. Życie pozaziemskie od fikcji do faktów. Opiekun: p. Ilona Lewandowska
  2. Powiedz NIE alkoholowi! Opiekun: p. Karolina Wiśniewska
  3. Wśród filmowych adaptacji Sienkiewiczowskich dzieł. Opiekun: p. Małgorzata Jaskólska
  4. Czy sztuka współczesna jest dla nas zrozumiała? Opiekun: p. Anna Ptak- Smutek
  5. Skutki konfliktów zbrojnych. Opiekun: p. Anna Ptak- Smutek, p. Agnieszka Ryder-Siwa
  6. Kraje anglojęzyczne w rozwoju nowoczesnych sposobów podróżowania. Opiekun: p. Agnieszka Ryder-Siwa
  7. Toruń – moje miasto. Zabytki w legendach toruńskich. Opiekun: p. Dorota Czapla
  8. Prosta droga do nieba, czyli o prawdach katechizmowych nieco inaczej. Opiekun: p. Małgorzata Rebain