popielata linia pozioma

Haller flaga napis

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

Europejski Dzień Przywracania Czynności SercaZ okazji "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca" Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu 16 października w godz. 12:00-12:30 weźmie udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Tylko 2 toruńskie placówki oświatowe zdecydowały się podjąć takie wyzwanie. Dlaczego "31"? Ponieważ mamy w tej dziedzinie ważne doświadczenia!
Przy współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat realizujemy w Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować", którego celem jest uczyć dzieci pierwszej pomocy. Jest to osiągnięcie o światowej randze - Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym w szkołach podstawowych wprowadzono na ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie. Nie wahamy się więc, aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji. Twierdzimy stanowczo, że warto w całej Polsce wspólnie promować naukę pierwszej pomocy.
W poniedziałek w placówce przy Dziewulskiego 41b stanie do walki o rekord 60 uczniów klas III-VI szkoły podstawowej.
Organizatorem akcji jest ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - p. Lidia Haładyn