popielata linia pozioma

Haller flaga napis

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

uczniowie z dyplomami

W dniu 7 czerwca trzech uczniów klas szóstych z naszej szkoły: Bartosz Krawczak, Adam Ogórek i Rafał Ostrowski wzięło udział w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym adresowanym do uczniów klas VI szkół podstawowych, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.

Celami konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej,
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,
- kształtowanie postaw proekologicznych.

Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach:
• rozwiązanie testu ekologicznego,
• ułożenie puzzli oraz nazwanie typu krajobrazu, który powstał po ułożeniu wszystkich elementów,
• rozwiązanie krzyżówki,
• rozpoznawanie roślin i zwierząt na ilustracjach,
• rozwiązanie rebusów wraz z podaniem haseł,
• rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
Nasza drużyna wykazała się ogromną wiedzą z zakresu przyrody i ekologii o czym świadczy zajęte III miejsce.