popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od piątku godz. 10:00 w sekretariacie szkoły, zachowując reżim sanitarny (maseczka i dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły)

Zaświadczenia należy dostarczyć do wybranej szkoły do wtorku 04.08.2020 r.

 

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


uczniowie z dyplomami

W dniu 7 czerwca trzech uczniów klas szóstych z naszej szkoły: Bartosz Krawczak, Adam Ogórek i Rafał Ostrowski wzięło udział w Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym adresowanym do uczniów klas VI szkół podstawowych, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim.

Celami konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej,
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
- wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody,
- kształtowanie postaw proekologicznych.

Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach:
• rozwiązanie testu ekologicznego,
• ułożenie puzzli oraz nazwanie typu krajobrazu, który powstał po ułożeniu wszystkich elementów,
• rozwiązanie krzyżówki,
• rozpoznawanie roślin i zwierząt na ilustracjach,
• rozwiązanie rebusów wraz z podaniem haseł,
• rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
Nasza drużyna wykazała się ogromną wiedzą z zakresu przyrody i ekologii o czym świadczy zajęte III miejsce.