popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlik


dzieci stoją w okręguKlasy 3a i 3b w październiku br. uczestniczyły w zajęciach z programu "Epsilon" (rekomendowany program profilaktyczny). Naszą szkołę odwiedziło pięciu trenerów z różnych miast Polski. Spotkania obejmowały dwuetapowe warsztaty dla każdej z klas, dotyczące wzmacniania umiejętności psychospołecznych. Głównym celem zajęć była profilaktyka odrzucenia w grupie. Uczniowie trenowali pozytywną komunikację w grupie oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Ćwicząc te ważne umiejętności uczniowie musieli wcielić się w role pracowników stacji kosmicznej, którzy po odebraniu wiadomości zawierającej prośbę o pomoc rozpoczynają misję ratunkową. Podczas przygotowań do wyprawy uczniowie wykazali się umiejętnością współpracy i zgodnego działania. W czasie podróży dotarli na planetę, którą zaatakował wirus Egoizmu. Aby ją uratować musieli unieszkodliwić wirusa. Efektem ich działań było stworzenie odpowiednich haseł, dzięki którym każdy z uczniów mógł usłyszeć od pozostałych członków grupy pozytywne zdania na swój temat.
Tematy i przeżycia powstałe podczas zajęć miały swoją kontynuację podczas zajęć z wychowawczyniami.