popielata linia pozioma

Haller flaga napis

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

fundacja blisko dziecka plakat

Projekt ma na celu usprawnianie funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zapobieganie poddania ich wykluczeniu społecznemu przez podjęcie specjalistycznych działań terapeutycznych.
20 dzieci weźmie udział w zajęciach logopedycznych, rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne - terapii behawioralnej, terapii integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej - terapii ręki.