popielata linia pozioma

dzieci śnieg sanki
Uczniowie klasy 2a wykorzystali czas obfitych opadów śniegu  i uczestniczyli w zabawach na świeżym powoietrzu.