popielata linia pozioma

dzieci dywan

W ramach realizacji programu „Zaprogramowani, czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki” w czytelni szkolnej w urządzeniu zwanym "Magicznym Dywanem", został zainstalowany program zajęć wspomagający nauczanie programowania i myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej.

Program ten jest praktycznym narzędziem wspomagającym nauczanie programowania w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej w oparciu o pakiet edukacyjny "Funkodowanie".
Pakiet edukacyjny "Funkodowanie" składa się z zestawu multimedialnych gier i zabaw zainstalowanych w urządzeniu "Magiczny Dywan", posiadające funkcje interaktywnej podłogi i interaktywnego stołu oraz obudowy metodyczno-dydaktycznej, w tym scenariuszy zajęć i kart pracy, które wraz z niniejszym programem stanowią publikację pt. „Funkodowanie w szkole - edukacja wczesnoszkolna”.

Ta niesamowita pomoc służy wszystkim uczniom do zabawy i nauki. Uczniowie klas 1a i 1b, bardzo lubią zajęcia z wykorzystaniem tej pomocy multimedialnej, dlatego systematycznie odwiedzają czytelnię szkolną. Dzieci, co tydzień z wielkim zaangażowaniem przenoszą się w "Magiczny świat funkodowania".

Zdjęcia na profilu szkoły na FB.