popielata linia pozioma

dzieci nauczyciele

12 lutego 2021r. uczniowie klasy 1a i 1b w obecności dyrektora szkoły Adama Orgackiego, wicedyrektora szkoły pani Anny Barwik oraz wychowawców klas, zostali pasowani na Uczniów Naszej Szkoły. Uczniowie po krótkiej części artystycznej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość była doniosła i zasługiwała na wyjątkową oprawę. W tym roku małym uczniom nie mogli towarzyszyć rodzice. Jednak zdjęcia i film z uroczystości na długo upamiętnią te doniosłe chwile. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i książki, które czytane wspólnie z rodzicami będą umilały całej rodzinie czas w długie zimowe wieczory.

Zdjęcia na profilu szkoły na FB.