popielata linia pozioma

logo sp31 155x155

Stowarzyszenie Dobry Start działające przy Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu zaprasza do udziału w programach wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekty są współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia:
Program "Droga ku Samodzielności" polegający na wspomaganiu dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież, żeby móc skorzystać z tego programu muszą posiadać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W ramach tego programu przewidziana jest też pomoc dla rodziców.
Więcej o projekcie.

Program "Supermocni" kierowany do dzieci i młodzieży nie posiadających poważniejszych zaburzeń, ale chcących rozwijać swoją samokontrolę czy umiejętności społeczne.
Więcej o projekcie.