popielata linia pozioma

logo sp31 155x155

Jubilatka i jej współczesne oblicze...
Obecnie Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu to szkoła masowa z oddziałami integracyjnymi dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jedna z dwóch takich placówek publicznych w kraju. 14 lat temu rozpoczęliśmy u nas budowanie modelu kształcenia integracyjnego. Objęliśmy edukacją integracyjną i włączająca dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Znaleźli się oni w klasach z typowo rozwijającymi się rówieśnikami-razem uczą się , bawią, poznają świat, tworząc niebywałą wspólnotę. Zgodne i twórcze współżycie odmiennych grup uczniowskich- w jednej szkole, obok siebie-okazało się skuteczną metodą terapii i edukacji.
Dziś nasza placówka liczy piętnaście oddziałów integracyjnych dla ASD i ASPI w 2 etapach edukacyjnych- w przedszkolu i szkole podstawowej. Już od przedszkola prowadzimy edukację włączającą i integracyjną. Łącznie uczy się u nas i poddawanych jest wyjątkowej terapii ponad 58 uczniów wśród ponad 428 typowo funkcjonujących. Pracuje z nimi - obok 63 nauczycieli przedmiotowców - 15 nauczycieli wspomagających i kilka pomocy nauczyciela. Wszystko to stanowi świetnie zorganizowany, skoordynowany, perfekcyjnie działający system edukacji i terapii. Jest on podziwiany w całej Polsce, popularyzujemy go choćby za pośrednictwem ogólnopolskich konferencji oświatowych, forów integracji, drzwi otwartych. Gościła u nas prof. Ewa Pisula z Uniwersytetu Warszawskiego- europejska ekspert w dziedzinie problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wielokrotnie otwieraliśmy swoje podwoje dla potencjalnych i obecnych uczniów, ich rodziców, mediów, ekspertów, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, terapeutów. Chcieliśmy pochwalić się naszymi nowatorskimi rozwiązaniami wobec dzieci, których liczba w Polsce i na całym świecie wciąż rośnie. W latach 70. XX w. było ich 4-6 na 10 000 osób, dziś 1 na 300 urodzeń. Potrzebne są systemowe rozwiązania i powszechna edukacja społeczna. Niezbędne są kampanie społeczne. My jesteśmy ich wiernymi i zapalonymi uczestnikami, a często inicjatorami.
Nie tylko terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest naszą mocną stroną. Warto podkreślić, że należymy do elitarnego grona szkół , które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i zostały uhonorowane tytułem" Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła", rokrocznie oddajemy hołd ostatnim żyjącym powstańcom warszawskim, włączyliśmy się w ogólnopolskie akcje świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości, troszczymy się o edukację dzieci z dysleksją i innymi niepełnosprawnościami, wspomagamy miasto w organizacji patriotycznych imprez ku czci Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera - Ojców Niepodległości, prowadzimy edukację teatralną na szeroką skalę ( za nami 12 premier teatralnych). Mamy się czym pochwalić po 30 latach istnienia!

Małgorzata Jaskólska