popielata linia pozioma

logo ręce trójkąt 31Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. - Edukacja
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej);
  • Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego;
  • Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.