popielata linia pozioma

Microsoft dla edukacji

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

logo trójkąt dłonie 31

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie powinni odebrać w piątek w dniu 9 lipca 2021 r. od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły.
 
Od 2 lipca 2021 r. uczeń i jego rodzice mogą sprawdzić wyniki na stronie https://wyniki.edu.pl po wprowadzeniu otrzymanego loginu i hasła oraz kliknięcie przycisku DALEJ.