popielata linia pozioma

Microsoft dla edukacji

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

chłopcy pracują przybory plastyczne

Podczas zajęć rozwijających zdolności i uzdolnienia klasa 1a ponownie, chociaż tylko na chwilę, przeniosła się do słonecznych wakacyjnych dni. Uczniowie wykonywali wakacyjne pejzaże za pomocą farb plakatowych i grzebienia. Kreatywne podejście do tematu zaowocowało kolorowymi obrazami letniego krajobrazu.

Więcej na profilu szkoły na FB.