popielata linia pozioma

 Wrzesień 2023


Termin: 04.09.2023

Wydarzenie: Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwagi: Wg harmonogramu


Termin: 19.09.2023

Godzina:17:00 

Wydarzenie: Spotkanie Rady Rodziców 2022/2023.

Uwagi: Sala nr 20


Termin: 20.09.2023

Godzina:15:30

Wydarzenie: Spotkanie rodziców uczniów z orzeczeniami

Uwagi: Wg harmonogramu


Termin: 20.09.2023

Godzina:16:00

Wydarzenie: Zebrania rodziców - kl. 0b, 0c, 0d, 0e, kl. 1-3

Uwagi: Wg przydziału


Termin: 20.09.2023

Godzina:17:00

Wydarzenie: Zebrania rodziców - klasy 4-6

Uwagi: Wg przydziału


Termin: 20.09.2023

Godzina:18:00

Wydarzenie: Zebrania rodziców - klasy 7-8

Uwagi: Wg przydziału


Termin: 26.09.2023

Godzina:17:00

Wydarzenie: Spotkanie nowo powołanej Rady Rodziców 2023/2024

Uwagi: Sala nr 20


Październik 2023


Termin: 19.10.2023

Godzina: 17:00

Wydarzenie: Ślubowanie uczniów klas 1 SP.

Uwagi: Wg harmonogramu


Termin: 31.10.2023

Wydarzenie: Dzień wolny przez Wszystkimi Świętymi.

Uwagi: Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.


Listopad 2023


Termin: 01.11.2023

Wydarzenie: Wszystkich Świętych.

Uwagi: Dzień wolny.


Termin: 07.11.2023

Godzina: 17:00

Wydarzenie: Spotkanie Rady Rodziców

Uwagi: Sala nr 20.


Termin: 08.11.2023

Wydarzenie: Wywiadówki - kl. 0, Kl. 1-3, kl. 4-8

Uwagi: Wg harmonogramu


Termin: 10.11.2023

Wydarzenie: Narodowe Święto Niepodległości. Akademia - Narodowe Święto Niepodległości

Uwagi: Święto państwowe


Grudzień 2023


Termin: 20.12.2023

Godzina: 16:00

Wydarzenie: Koncert kolęd z różnych stron świata.

Uwagi: Łącznik I p.


Termin: 23-31.12.2023

Wydarzenie: Przerwa świąteczna.

Uwagi: Dni wolne od zajęć dydaktycznych.


Styczeń 2024


Termin: 01.01.2024

Wydarzenie: Nowy Rok.

Uwagi: Dzień wolny.


Termin: 02.01.2024

Wydarzenie: Dzień dodatkowo wolny po Nowym Roku.

Uwagi: Dzień wolny.


Termin: 10.01.2024

Godzina: 17:00 - 18:00

Wydarzenie: Rozmowy indywidualne. Informacje o zagrożeniu ocenami ndst  na I. półrocze.

Uwagi: -.


Termin: 17.01.2024

Godzina: 12:25

Wydarzenie: Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez społeczność szkolną pod opieką nauczycieli przy muralu gen. J. Hallera/ klasy 4-8.

Uwagi: Łącznik na parterze.


Termin: 15-19.01.2024

Wydarzenie: Halleriada – tydzień poświęcony pamięci gen. J. Hallera

Uwagi: Imprezy szkolne.


Termin: 18.01.2024

Wydarzenie: Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach miejskich pod pomnikiem gen. J. Hallera.

Uwagi: Wyjście delegacji pod pomnik


Termin: 26.01.2024

Wydarzenie: Wystawienie ocen semestralnych. Koniec I semestru.

Uwagi: -.


Luty 2024


Termin: 07.02.2024

Wydarzenie: Wywiadówki - kl. 0, Kl. 1-3, kl. 4-8

Uwagi: Wg harmonogramu


Termin: 12-23.02.2024

Wydarzenie: Ferie zimowe

Uwagi: -