popielata linia pozioma

Haller flaga napis

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od piątku godz. 10:00 w sekretariacie szkoły, zachowując reżim sanitarny (maseczka i dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły)

Zaświadczenia należy dostarczyć do wybranej szkoły do wtorku 04.08.2020 r.

 

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

Rekrutacja uzupełniajaca do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo!

Publikujemy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 31 w naborze uzupełniającym (załącznik)

Dyrektor SP 31

Adam Orgacki


 

List Prezydenta Miasta Torunia skierowany do uczniów toruńskich szkół


Zapraszamy do przeczytania listu Prezydenta Miasta Torunia skierowanego do uczniów toruńskich szkół. Link do dokumentu.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

W związku z otwarciem obiektów sportowych w dniu 4 maja 2020 r., przekazuję Państwu harmonogram funkcjonowania "Orlika" oraz  boiska  szkolnego w SP 31 pod nadzorem animatora i pracowników szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor SP 31
Adam Orgacki

harmonogram orlikInformujemy, że Rada Rodziców na ostatnim zebraniu we wrześniu podjęła uchwałę o ustanowieniu w naszej szkole dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 25 zł rocznie. Jest możliwość wpłacania większej kwoty. Rodzina posiadająca w naszej szkole więcej niż jedno dziecko, może zapłacić jedną składkę.
Pieniądze będą przeznaczone na: wycieczki, nagrody, imprezy i projekty szkolne, wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe inwestycje oraz inne rzeczy, związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu, 87-100 Toruń, ul Dziewulskiego 41b
69 9511 0000 0052 8556 2000 0010
W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Informujemy, że składkę będzie można również zapłacić gotówką na zebraniach rodziców u skarbników.
Najbliższe zebranie odbędzie się 6.11.2019.