popielata linia pozioma

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

rodzina licytacja


Informujemy, że Rada Rodziców na ostatnim zebraniu we wrześniu podjęła uchwałę o ustanowieniu w naszej szkole dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 25 zł rocznie. Jest możliwość wpłacania większej kwoty. Rodzina posiadająca w naszej szkole więcej niż jedno dziecko, może zapłacić jedną składkę.
Pieniądze będą przeznaczone na: wycieczki, nagrody, imprezy i projekty szkolne, wzbogacenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w ponadstandardowe inwestycje oraz inne rzeczy, związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły.

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu, 87-100 Toruń, ul Dziewulskiego 41b
69 9511 0000 0052 8556 2000 0010
W tytule prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Informujemy, że składkę będzie można również zapłacić gotówką na zebraniach rodziców u skarbników.