popielata linia pozioma

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 21.06.2024

grafika harmonogram zakończenia roku szkolnego napisy szczęśliwy uczeń

 

 

Płaszczyzny integracji

Praca indywidualna

Jest formą pracy obejmującą głównie uczniów rozpoczynających terapię. Ma na celu wdrożenie dziecka do zasad pracy oraz współistnienia w grupie rówieśniczej, budowania systemu motywacji, wyrównywanie deficytów w zakresie umiejętności szkolnych.

Praca w małej grupie

Są to zajęcia, w których uczestniczą: jedno dziecko z autyzmem oraz kilku (dwoje, troje) uczniów typowo rozwijających się. Mają one na celu kształtowanie umiejętności społecznych oraz szkolnych (np. wspólna zabawa, zgłaszanie się, reagowanie na polecenia kierowane do grupy).
dzieci stół przyborychłopcy stół karty edukacyjne

Praca w klasie integracyjnej przy wsparciu nauczyciela wspomagającego

Nauczyciel wspomagający wspiera dzieci w edukacji prowadzonej w sposób typowy. Przebywa on z uczniami na zajęciach lekcyjnych, udzielając wielostronnej pomocy w zależności od potrzeb ucznia. Uczy on i wzmacnia prawidłowe zachowania np. poprawne interakcje z rówieśnikami i nauczycielami, aktywność na lekcji. Poza tym dba o pozytywny wizerunek ucznia, integrację oraz odpowiedzialny jest za klasowy system motywacyjny.
klasa uczniowie nauczycielki lekcja

Samodzielne przebywanie ucznia z autyzmem w klasie integracyjnej

Samodzielne funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym to główny cel działań terapeutycznych. Obowiązki stopniowo wycofującego się terapeuty przejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.
uczniowie klasa lekcja przybory kartki