popielata linia pozioma

Nasze działania

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są inicjatywy służące poszerzaniu wśród uczniów wiedzy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także kształtowaniu postaw tolerancji i akceptacji dla odmienności. Prowadzimy warsztatowe zajęcia integracyjne, podczas których dzieci poznają problemy osób niepełnosprawnych, odkrywają swoje mocne strony, ale także uświadamiają sobie sytuacje, w których sami potrzebują pomocy. Organizujemy konkursy, przygotowujemy plakaty i prezentacje dotyczące autyzmu i integracji. Rozmawiamy z dziećmi o tolerancji i szacunku wobec innych, staramy się rozwijać empatię i chęć niesienia pomocy.

uczniowie zajęcia edukacyjneuczniowie nauczycielka zajęcia  edukacyjne

rysunek uczniowie uczeń niepełnosprawnyuczeń monitor program edukacyjny

Włączamy Rodziców w życie szkoły. Zapraszamy ich nie tylko do uczestniczenia w róznych warsztatach, ale również zachęcamy do opowiadania o swojej pracy, do czytania dzieciom fragmentów literatury lub dzielenia się umiejętnościami podczas warsztatów rękodzielniczych. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i wspólnego spędzenia czasu. Organizujemy również szkolenia na temat Stosowanej Analizy Zachowania oraz wykorzystywania metod i technik terapeutycznych w codziennej pracy z dzieckiem.

plakat informacja o warsztatachdzieci kobiety stół przybory materiał

kobieta chłopiec roślina doniczkowa stół miskadzieci kobieta zdjęcie grupowe

dzieci kobieta praca plecionka ze sznurkakobieta dziewczynka kwiat doniczkowy

dzieci kobieta czyta sala lekcyjna

Naszą tradycją jest realizacja działań wspierających potrzeby klas integracyjnych jak loteria fantowa czy kiermasz bożonarodzeniowy.

uczniowie kiermasz stół produktyuczniowie kiermasz stół produkty

Nasza Szkoła czynnie włącza się w szerzenie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Okazją do tego stały się regularnie organizowane konferencje. Naszymi prelegentami byli do tej pory m. in. tacy specjaliści jak: prof. Ewa Pisula, dr Monika Suchowierska, dr Beata Urbaniak, Małgorzata Rybicka.

konferencja prelegentka nauczycielekonferencja prelegentka nauczyciele

plakat konferencja

Szkolny Teatrzyk Integracyjny łączy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z typowo rozwijającymi się rówieśnikami. Uczestnictwo w próbach jest dla wszystkich świetną zabawą, a także staje się formą terapii oraz okazją do integracji uczniów przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Ponieważ uczniom zależy, by dobrze wypaść, angażują się w przygotowania, potrafią zmobilizować się do pracy, a występy dają im wiele satysfakcji. Przygotowane przedstawienia prezentowane są rodzicom, społeczności szkolnej, a także zaproszonym gościom.

dzieci scena próba teatralnaplakat informacja o przedstawieniu Calineczka

dzieci scena przedstawieniedzieci scena przedstawienie

dzieci scena przedstawieniedzieci scena przedstawienie

Organizujemy także wspólne wyjścia rodziców, uczniów i nauczycieli na wydarzenia sportowe.

trybuny kibice

W szkole funkcjonuje Klub Szkolnej Młodzieży. Jest to autorski program skierowany do nastolatków z autyzmem/zespołem Aspergera i typowo rozwijających się rówieśników, którego celem jest budowanie pozytywnych relacji oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych, poprzez realizację wyznaczonych zadań i wspólne spędzanie czasu. Uczniowie ze spektrum autyzmu przy pomocy typowo rozwijających się kolegów uczą się nazywania i rozpoznawania emocji, nawiązywania interakcji, prowadzenia dialogu. Spotkania stanowią dla osób ze spektrum autyzmu okazję do podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami, mocnymi stronami, trudnościami, uczuciami i opiniami na różne tematy. Oprócz części zadaniowej jest również czas na wspólne spędzanie czasu przy herbatce i ciastku.