popielata linia pozioma

Komunikat Dyrektora Szkoły - Dni wolne od zajęć dydaktycznych

logo sp31 155x155

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w SP 31. Szkoła zapewnia w tym dniu pracującym rodzicom i opiekunom prawnym możliwość opieki nad dziećmi klas 1-3 w godzinach 8:00 - 15:30.

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie w portierni szkoły stosownego wniosku o opiekę nad dzieckiem w wybrane dni wolne od zajęć dydaktycznych, jeśli tej opieki potrzebują. 

Druki wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły, portierni i na stronie internetowej SP 31 (do pobrania tutaj).

Termin złożenia deklaracji – do poniedziałku 27.05.2024 r. do godz. 15:00.

 

 

W szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia są dedykowane głównie uczniom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Zajęcia odbywają się w małych grupach (nie więcej niż 5 osób) i trwają 45 minut. Czasami w uzasadnionych przypadkach zajęcia trwają krócej np. 30 minut w grupach przedszkolnych.

Na zajęcia trafiają uczniowie skierowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczyciela uczącego, specjalistę- terapeutę czy rodzica.

Zajęcia mają na celu rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dzieci, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są skierowane do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.

Formy i metody prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych różnią się od stosowanych na lekcjach. W czasie jednej godziny lekcyjnej występują zabawy, gry, zadania o różnej formie ruchowej, graficznej, manualnej, słownej, manipulacyjno-operacyjnej dostosowane do wieku i możliwości grupy. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaaranżowanej sali (sala nr 4, parter) do pracy stolikowej i do gier oraz zabaw ruchowych.
Podczas ćwiczeń dzieci korzystają z kart pracy i pomocy dydaktycznych przygotowanych samodzielnie przez terapeutę, wielu różnorodnych gier i zabawek edukacyjnych, specjalistycznych narzędzi pisarskich, materiałów plastycznych, plansz ortograficznych, matematycznych, słowników, książek literatury dziecięcej i wielu innych.

Ważną rolę oprócz miejsca, gdzie zajęcia się odbywają, wykorzystywanych pomocy, spełnia osoba prowadząca oraz atmosfera panująca podczas zajęć. Zajęcia prowadzi specjalista posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, oprócz tego oligofrenopedagog, socjoterapeuta i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z długoletnim stażem – pani Daria Główczewska. Pani Daria dba o to, aby sala nr 4, gdzie odbywają się zajęcia, była miejscem przyjaznym dla ucznia, w którym atmosfera zabawy sprzyjałaby efektywnej nauce.

W bieżącym roku szkolnym z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych korzysta w naszej szkole 103 uczniów.

chłopiec stół ćwiczenie z przyboremchłopiec stół ćwiczenie z przyborem

dzieci nauczyciel stół zajęciadzieci nauczyciel stół zajęcia

sala meble przybory pomoce dydaktycznesala tablica pomoce dydaktyczne

uczniowie stół przybory kartkidziecko stół pomoce dydaktyczne

sala meble przybory pomoce dydaktycznesala uczniowie konstrukcja pomoce dydaktyczne